Mamma HELP

Adresa:
OD MODUS, Bartošova ulice 45, Zlín

Provozovatel:
Mamma HELP - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o.s.
U Vinohradské nemocnice 4/22256
130 00 Praha 3
IČ: 70099880
Telefon: 272 731 000, 272 732 691, 739 632 883
E-Mail:
mammahelp@mammahelp.cz, praha@mammahelp.cz
Web: www.mammahelp.cz

Mamma HELP - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu

Smyslem a cílem MAMMA HELP CENTER je pomoci každému, kdo nás o pomoc v souvislosti s nádorovým onemocněním prsu požádá, bez ohledu na to, zda se v budoucnu ke sdružení aktivně připojí či nikoli.

 

Odborná garance: prim. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D., přednosta chirurgického oddělení, Nemocnice Atlas, Zlín

Koordinátorka: Kateřina Vondráčková
Telefon:  577 011 641, 739 632 888
E-Mail: zlin@mammahelp.cz

 

Otevřeno:

pondělí, úterý, čtvrtek 10.00 - 15.00
středa 10.00 - 17.00

 

Bankovní spojení: 

35-8867890217/0100
Podobné

Salon Modus

Café Modus

STUIDIO ESTETIKA